Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2012 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 29.10.2012 roku przez Specjalistę WFOŚiGW w Katowicach Przedmiot kontroli: - Umowa pożyczki nr 302/2011/350/OW/ot/P z dnia 08.11.2011 r. w spra

Kontrola oczyszczalni ścieków w Woźnikach – protokół kontroli - 2012 rok

Kontrola przeprowadzona w dniach 05.06. – 18.06.2012 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Cel kontroli: - Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz stanu sanitarno- technicznego przystanków autobusowych - protokół kontroli - 2012 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 02.08.2012 roku przez St. Instruktora Higieny, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola

Bieżąca kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz stanu sanitarno- technicznego przystanków autobusowych - protokół kontroli - 2011 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 02.08.2011 roku przez St. Instruktora Higieny Komunalnej i Środowiska, pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotow

Zatrzymaj banner przewijany