Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola podatkowa z zakresu podatku od towarów i usług - protokół kontroli - 2011 rok

Kontrola podatkowa z zakresu podatku od towarów i usług Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Skarbowego w Lublińcu w dniach 11 i 14 lutego 2011r.

Kontrola projektu pn. ,,Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej” - informacja pokontrolna - 2010

Kontrola projektu pn. ,,Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej” współfinansowany w ramach RPO-WSL 2007-2013

Zatrzymaj banner przewijany