Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach - protokół kontroli - 2010

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach Kontrola przeprowadzona przez pracownika Oddziału ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa Archiwum Państwowego w Częstochowie w dniu 17 listopada 2010 r.

Kontrola kompleksowa Miasta Woźniki - protokół kontroli - 2010 rok

Kontrola kompleksowa Miasta Woźniki przeprowadzona w okresie od dnia 18 sierpnia do dnia 24 września 2010 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zakres i tematyka kontroli:

Prawna ochrona pracy i bhp - protokół kontroli - 2010 rok

Kontrolę przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w dniu 15 czerwca 2010 r. Zakres i przedmiot kontroli: Ocena realizacji wymogów

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy. Kontrola przeprowadzona przez PIP, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach - protokół kontroli - 2010 rok

Kontrola przeprowadzona przez starszego inspektora pracy - PIP, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniach 22, 23, 24 marca 2010 r.

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach - protokół kontroli - 2009 rok

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Kontrola gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków w Woźnikach i Psarach - 2009 rok

Kontrola gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków w Woźnikach i Psarach.

Kontrola stanu sanitarno - porządkowego oraz sanitarno- technicznego przystanku PKS - protokół kontroli - 2009 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 16.04.2009 roku przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu.

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach - protokół kontroli - 2009 rok

Kontrola przeprowadzona w dniach 16 i 17 lipca 2009 r przez Inspektora Kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi

Zatrzymaj banner przewijany