Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 121/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Woźniki, w roku szkolnym 2019/2020

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 9113 z dnia 23.12.2019

UCHWAŁA Nr 121/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Woźniki, w roku szkolnym 2019/2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1680,1681,1818,2197 i 2248)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala,
co następuje:


§ 1. 


Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Woźniki, w roku szkolnym 2019/2020:

1) w przypadku oleju napędowego określa się na : 4,95 zł za litr;

2) w przypadku benzyny określa się na 4,90 zł za litr;

3) w przypadku autogazu określa się na 2,29 zł za litr.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 55
03 stycznia 2020 08:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 08:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_121xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 08:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany