Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Sprawozdania 2018 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR OR 120.51.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 27 marzec 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR OR 120.51.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia 27 marzec 2019 roku

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

 

 

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania:

- budżetu miasta i gminy Woźniki,

- wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

- wykonania planu finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej

za 2018 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki.

 

§ 2

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury i

samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 r., oraz informację o stanie mienia

komunalnego przekazać Radzie Miejskiej w Woźnikach oraz przesłać do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2019 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 110
02 kwietnia 2019 11:46 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [sprawozdanie__g_zoz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 11:46 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [sprawozdanie__mgbp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2019 11:46 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [sprawozdanie__mgok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl