Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Załączniki:

Rb-27S [5.75 MB]