INFORMACJE dot. RODO

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki;

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk-Biegisz, e-mail; urzad@wozniki.pl, tel. 34 3573 100;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez Urząd Miejski w Woźnikach - art. 6 ust.1 lit.c. rozporządzenia.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie  Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (imię i nazwisko).................................................

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku prawnego.

 

 

                                                                                                                                                                            .................................    

                                                                                                        podpis

 

                                                      

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 270
14 sierpnia 2018 12:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 12:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 12:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_dot_zwrotu_podatku_akcyzowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany