INFORMACJE dot. RODO

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - INFORMACJA dot. RODO

Informuję, iż w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Woźnikach  Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. L 119/1, 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r, poz. 1000).


Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.bip.wozniki.pl w zakładce RODOZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” lub bezpośrednio u pracownika Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.08.2018
Dokument wytworzony przez:
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Sikora
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2018 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 291
14 sierpnia 2018 12:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 12:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 12:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany