Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI - ETAP II zobacz archiwum »

Realizacja II Etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Woźniki


Informujemy, że rozpoczęła się realizacja II Etapu Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki. Operatorem realizacji Programu jest firma EKOSCAN INNOWACJA i ROZWÓJ Sp. z o.o., która udziela wszelkich niezbędnych informacji dla mieszkańców pod nr tel. 792 243 781

 Prowadzona jest także strona internetowa, na której zamieszczane są informacje związane z realizacją Programu.

Zachęcamy do jej odwiedzenia (http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-wozniki/233-sprawy-organizacyjne-pone-wozniki )


Operator w okresie realizacji Programu będzie obecny w środy w Punkcie Obsługi Klienta  (POK) znajdującym się w pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim Woźnikach w godz. 9.00 – 15.30.

Dnia 14.02.2018 r. Punkt Obsługi Klienta będzie wyjątkowo nieczynny.

 

W tym roku podobnie jak w poprzednim planowana jest wymiana 50 kotłów na nowoczesne i ekologiczne urządzenia spełniające wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz montaż 10 układów fotowoltaicznych.

 


Przypominamy, o ważnych kwestiach związanych z realizacją programu:


  • o kolejności przyznawania dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków o jej udzielenie,
  • osoba, która złożyła wniosek ma prawo do rezygnacji lub przeniesienia części wskazanego przez siebie zakresu inwestycji, przewidzianego do realizacji w danym roku kalendarzowym, na lata następne – rezygnacje/przeniesienia należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Przeniesienie polega na skreśleniu zakresu inwestycji z aktualnego wniosku  i złożeniu nowego wniosku.
  • jeżeli osoba składająca wniosek o dotację nie przystąpi, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej z realizacją w danym roku kalendarzowym planowanych zamierzeń modernizacyjnych, (co wynika z kolejności wniosku na liście wnioskodawców) zostaje ona  automatycznie  wykreślona z listy Wnioskodawców o udział w Programie (np. osoba nie zgodzi się na wstępną weryfikację do Programu, nie dostarczy w wyznaczonym  terminie niezbędnej dokumentacji),
  • Wnioskodawca pozytywnie zweryfikowany i dopuszczony do dalszej procedury udzielania dotacji wybiera Wykonawcę (tj. dostawcę i montażystę urządzeń) spośród firm znajdujących się na liście. Wykonawców dopuszczonych przez Gminę do realizacji prac w roku 2018 – lista ta po zakończeniu naboru Wykonawców na 2018 r., zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonej przez Operatora, będzie także dostępna w POK
  • dotacja jest przyznawana na podstawie umowy trójstronnej – spisywanej pomiędzy Gminą, mieszkańcem starającym się o dotację a wybranym wykonawcą prac – dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy.

 

Informujemy, także dnia 29.01.2018 r. została przyjęta Uchwała w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki — etap II” – zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 

Prosimy aby nowe wnioski o udział w Programie składać na wzorze załączonym do niniejszej uchwały (zał. nr 1 i pełnomocnictwo zał. nr 3)

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 440
14 lutego 2018 08:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2018 08:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2018 08:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [regulamin_wymiany_zrodel_ciepla_oraz_montazu_ogniw_fotowolt__etap_ii. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl