Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

OGŁOSZENIE w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018 r.

Woźniki, dn. 12.03.2018 r.

 

ZEAS.3121.1.2018.ZC

  

OGŁOSZENIE

w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ) ogłasza się podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a mianowicie :

 

Lp.

Obowiązuje od dnia

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł

Statystyczna liczba uczniów

w publicznym przedszkolu

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem

 Statystyczna liczba wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno –wychowawczych

 

1

 

1 stycznia 2018 r.

 

roczna 8 881,40 /

miesięczna 740,12

 

172

 

1

 

0

 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 3 o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędącej przedszkolem specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust.1 w/w ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż  kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2018 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 264
13 marca 2018 14:41 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [ogloszenie_z_dnia_12032018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2018 14:38 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl