Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany
Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

UCHWAŁA Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

ROK 2018

Uchwała Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok »

UCHWAŁA Nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

ROK 2018

Uchwała Nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki »

UCHWAŁA Nr 387/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019

ROK 2018

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7254 z dnia 19.11.2018 Uchwała Nr 387/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 387/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019 »

UCHWAŁA Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

ROK 2018

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7253 z dnia 19.11.2018 Uchwała Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok »

UCHWAŁA Nr 385/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019

ROK 2018

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7252 z dnia 19.11.2018 Uchwała Nr 385/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 Na podstawie podstawie...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr 385/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 »

Realizacja: IDcom.pl