Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Roczny Plan Zamówień Publicznych zobacz archiwum »

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Remont dróg w zakresie nawierzchni jezdni i chodników – nakładki bitumiczne

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400.000,00

I kwartał

2

Remont cząstkowy dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

450.000,00

I kwartał

3

Remont dróg tłuczniowych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150.000,00

I kwartał

4

Zimowe utrzymanie dróg

Usługi

Przetarg nieograniczony

440.000,00

IV kwartał

5

Przebudowa drogi polnej Lubsza – Kamieńskie Młyny

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

260.000,00

II kwartał

6

Rewitalizacja terenu za byłym PGR w Woźnikach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.140.000,00

I kwartał

7

Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Antosza w Dyrdach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.003.000,00

I kwartał

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 266
31 stycznia 2019 14:15 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [plan_postepowan_o_udzielenie_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2019 14:13 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl