Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Roczny Plan Zamówień Publicznych zobacz archiwum »

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Remont dróg w zakresie nawierzchni jezdni i chodników – nakładki bitumiczne

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

800.000,00

I kwartał

2

Remont cząstkowy dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

360.000,00

I kwartał

3

Remont dróg tłuczniowych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

180.000,00

I kwartał

4

Zimowe utrzymanie dróg

Usługi

Przetarg nieograniczony

740.000,00

IV kwartał

5

Przebudowa drogi polnej w Woźnikach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

260.000,00

II kwartał

6

Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Psarach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.834.000,00

I kwartał

7

Termomodernizacja budynków komunalnych:

ul. Lompy 3,

ul. Krakowska 35, ul. Solarnia 35

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.577.000,00

III kwartał

8

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

9.100.000,00

III kwartał

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2018 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 637
23 stycznia 2018 12:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2018 12:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [plan_postepowan_o_udzielenie_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2018 12:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl