Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2020

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Woźniki

Ogłoszenie nr 504897-N-2020 z dnia 2020-01-21 r. Gmina Woźniki: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Woźniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Lubszeckiej w Babienicy w układzie grawitacyjno - tłocznym oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków na ul. Lubszeckiej i Wolności w Babienicy i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej od ogrodzenia posesji do studzienek rewizyjnych w ul. 1 Maja w Babienicy.

Ogłoszenie nr 500839-N-2020 z dnia 2020-01-07 r. Gmina Woźniki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Lubszeckiej w Babienicy w układzie grawitacyjno - tłocznym oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków na ul. Lubszeckiej i Wolności w Babienicy i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej od ogrodzenia posesji do...

Zatrzymaj banner przewijany