ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Zarządzenie Nr KR.120.14.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia  28 stycznia 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz zarządzenia nr KR.120.192.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.192.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

piłka nożna:

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Piłka nożna” - 66.000 zł

2. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Piłka nożna” - 52.70 zł

3. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Piłka nożna” - 52.000 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary „Piłka nożna” - 6.300 zł

- wędkarstwo:

5. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Wędkarstwo” - 5.000 zł

- sporty gołębiarskie:

6. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Sporty gołębiarskie” - 3.000 zł

7. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Częstochowa „Sporty gołębiarskie” - 3.000 zł

- sporty pożarnicze:

8. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Sporty pożarnicze” - 2.000 zł

- tenis stołowy:

9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Tenis stołowy” - 2.000 zł

- piłka siatkowa:

10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Piłka siatkowa” - 1.800 zł

11. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Piłka siatkowa w Psarach” - 2.200 zł

- skat sportowy: nie wpłynęły oferty

- aerobik:

12. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Aerobik” - 800 zł

13. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Aerobik w Psarach” - 1.200 zł

- badminton: nie wpłynęły oferty

- futsal:

14. Stowarzyszenie Społeczno - Sportowe HUMANE „Futsal – Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców gminy Woźniki oraz Turnieju Halowego Piłki Nożnej” - 7.000 zł

- biegi przełajowe:

15. Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary „Bieg papieski 2019” - 1.000 zł

16. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „V Bieg woźnicki” - 4.000 zł

17. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Bieg papieski Miotek – Dyrdy” - 1.000 zł

18. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Bieg na orientację 2.0 – kontynuacja” - 1.000 zł

- sporty wspinaczkowe:

19. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Sporty wspinaczkowe i wysokościowe” - 1.000 zł

- karate:

20. Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu „Karate” - 5.000 zł

 

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2019 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 119
29 stycznia 2019 09:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120142019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 09:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany