ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2019 roku

Zarządzenie Nr KR.120.13.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia  24 stycznia 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz zarządzenia nr KR.120.196.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.196.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „90 lat MLKS Woźniki” - 4.500 zł

2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Rajd drogą św Jakuba jako przykład dobrych praktyk wolontariatu i szeroka promocja inicjatyw lokalnych Gminy Woźniki” - 2.000 zł

3. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE „Dzień wolontariusza 2019” - 2.000 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Odnowienie garażu” - 2.000 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Wezwanie na ratunek” - 2.000 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Powiększenie płyty do tańcowania i występów na wolnym powietrzu przy OSP Kamieńskie Młyny” - 1.000 zł

7. Polski Związek Działkowy Stowarzyszenie Ogrodowe „Remont Domu Działkowca – wymiana okien” - 1.000 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Promocja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Psar” - 800 zł

9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Wakacyjne czwartki dla dzieci” - 700 zł

10. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Bezpieczeństwo naszego sprzętu to priorytet!” - 500 zł

11. Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa im Walentego Roździeńskiego „Stworzenie strony internetowej stowarzyszenia” - 500 zł

12. Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy „Założenie strony internetowej stowarzyszenia” - 500 zł

13. Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku „Dzień potraw regionalnych” - 500 zł

14. Stowarzyszenie Zwykłe KULTURALNI „Założenie strony internetowej” - 500 zł

15. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Lubszeckie Anioły” - 500 zł

16. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Monitoring na obiekcie sportowym” - 500 zł

17. Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku „Założenie strony internetowej” - 500 zł

18. Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieńskich Młynach „Poznajemy stolicę – wyjazd do Warszawy” - nie przyznano dofinansowania

19. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Renowacja sztandaru” - nie przyznano dofinansowania

 

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2019 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 104
28 stycznia 2019 09:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120132019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2019 09:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany