ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami w 2019 roku

Zarządzenie Nr KR.120.10.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia  24 stycznia 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 oraz zarządzenia nr KR.120.200.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.200.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:


1. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Liskovej” - 2.000 zł


2. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Turniej piłkarski z Kravare lub Liskovą” - 1.000 zł


3. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Mecz towarzyski z drużyną seniorów z Kravare lub Liskovej” - 1.000 zł


4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Wycieczka do Kravare” - 1.000 zł


5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Wycieczka do Liskovej” - 1.000 zł


6. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Wycieczka do Kravare” - 1.000 zł


7. Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy „Wycieczka do Kravare” - 1.000 zł


8. Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku „Wycieczka do Liskovej” - 1.000 zł


9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Liskovo w Słowacji bliskie mieszkańcom gminy Woźniki” - 1.000 zł

 

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2019 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 92
25 stycznia 2019 09:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120102019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany