ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji w 2018 roku

Zarządzenie Nr KR.120.48.2018

Burmistrza Woźnik

z dnia 6 marca 2018 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2016 poz 1817 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 oraz zarządzenia nr KR.120.20.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji w 2018 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie turystyki i rekreacji ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.20.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Udział w konkursie podróżuj po szlaku legend na terenie Gminy Woźniki” - nie przyznano dofinansowania

 

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2018 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 278
06 marca 2018 11:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120482018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 11:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany