ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzenie Nr KR.120.43.2018

Burmistrza Woźnik

z dnia 20 lutego 2018 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2016 poz 1817 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 oraz zarządzenia nr KR.120.8.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.8.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:


1.  w dyscyplinie piłka nożna

- Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Piłka nożna” - 34.000 zł

- Stowarzyszenie Społeczno Sportowe HUMANE Woźniki „Turniej piłki nożnej - Wolontariat Cup 2018” - 1.000 zł

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Turniej piłki nożnej 2018” - 1.000 zł


2. w dyscyplinie tenis stołowy

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Tenis stołowy – wyjazd dzieci na sparingi” - 1.000 zł


3. w dyscyplinie piłka siatkowa

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju Wsi Kamieńskie Młyny „Piłka siatkowa – plażowa” - 2.000 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Piłka siatkowa w Psarach” - 2.000 zł


4. w dyscyplinie karate

- Śląskie Klub Karate i Kick – Boxingu Lubsza „Karate” - 3.000 zł


5. w dyscyplinie skat sportowy

- nie wpłynęły oferty


6. w dyscyplinie badminton

- nie wpłynęły oferty

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2018 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 300
21 lutego 2018 08:23 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120432018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2018 08:23 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany