ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Zarządzenie Nr KR.120.24.2018

Burmistrza Woźnik

z dnia 22 stycznia 2018 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2016 poz 1817 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 oraz zarządzenia nr KR.120.168.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.164.2017 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:


1. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Aktywizacja seniorów z Psar” - 2.000 zł


2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Ekspedycja Wieliczka” - 1.700 zł


3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa „Dzień seniora” - 1.350 zł


4. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Aktywni emeryci II” - 1.000 zł


5. Ludowy Klub Sportowy Warta Kamieńskie Młyny „Turniej oldbojów o puchar Burmistrza Woźnik” - 700 zł


6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Wspomnienia – śpiewomy po śląsku” - 500 zł


7. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Zawody wędkarskie” - 250 zł


8. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Spotkanie emerytów” - nie przyznano dofinansowania


9. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Wyjazd kulturalno – integracyjny” - nie przyznano dofinansowania

 


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2018 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 247
22 stycznia 2018 11:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120242018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 11:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany