ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

Zarządzenie Nr KR.120.15.2018

Burmistrza Woźnik

z dnia 17 stycznia 2018 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2016 poz 1817 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 oraz zarządzenia nr KR.120.174.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.174.2017 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:


1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Poznajemy kategorie ochrony zwierząt. Oceanarium i afrykanarium we Wrocławiu” - 3.000 zł


2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Pielęgnacja dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Woźniki – ogród botaniczny im Józefa Lompy” - 2.500 zł


3. Koło Łowieckie Knieja Katowice „Uzupełnienie bioróżnorodności populacji bażanta” - 2.500 zł


4. Fundacja Ratunek Przytulisko Psy i Koty Lubliniec „Pomoc bezdomnym i porzuconym kotom” - 2.100 zł


5. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Szata roślinna na terenie OSP” - 1.500 zł


6. Koło Łowieckie Knieja Katowice „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa” - 1.250 zł


7. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Czad cichy zabójca” - 1.000 zł


8. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszekciej „Ochrona przed szkodnikami” - 1.000 zł


9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Urozmaicenie szaty roślinnej przy szkole w Kamieńskich Młynach” - 1.000 zł


10. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Upiększenie otoczenia strażnicy” - 1.000 zł


11. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Sadzenie krzewów” - 650 zł


12. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Przywracanie rodzimych zasobów ryb słodkowodnych” - 500 zł

 


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2018 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 283
17 stycznia 2018 11:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120152018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 11:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::