ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku

Zarządzenie Nr KR.120.72.2016

Burmistrza Woźnik

z dnia 23 maja 2016 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.55.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.55.2016 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla MDP” - 10.000 zł

 


§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2016 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 368
24 maja 2016 08:25 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120722016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2016 08:25 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany