ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

Zarządzenie Nr KR.120.39.2016

Burmistrza Woźnik

z dnia 21 marca 2016 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.16.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.16.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:


1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Oznakowanie, konserwacja i promocja i promocja Drogi Jasnogórskiej św Jakuba przebiegającej przez obszar Lubszy/Gminy Woźniki” - 4.500 zł

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2016 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 448
22 marca 2016 11:35 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2016 11:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120392016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2016 11:16 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany