ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.218.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.179.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.179.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

I. W dziale PIŁKA NOŻNA

1. Miejski Ludowy klub Sportowy Woźniki „Organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji przez uprawianie piłki nożnej” - 68.400 zł

2. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Piłka nożna” - 55.600 zł

3. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Piłka nożna w Kamieńskich Młynach” - 49.600 zł

4. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Turniej Mikołajkowy” - 5.300 zł

5. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Piłka nożna” - 3.000 zł

 

II. W dziale WĘDKARSTWO

6. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Upowszechnianie wędkarstwa” - 4.000 zł

 

III. W dziale STRZELECTWO

7. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Strzelectwo” - 2.000 zł

 

IV. W dziale SPORTY GOŁĘBIARSKIE

8. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Upowszechnianie sportów gołębiarskich w Psarach” - 3.300 zł

9. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Rozpowszechnianie sportów gołębiarskich” - 2.300 zł

 

V. W dziale SPORTY POŻARNICZE

10. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Udział w zawodach sikawek konnych i ręcznych” - 1.000 zł

11. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Młodzieżowe drużyny pożarnicze, rywalizacja i zabawa” - 1.000 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Sporty pożarnicze” - 1.000 zł

 

VI. W dziale TENIS STOŁOWY

13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Tenis stołowy i piłkarzyki” - 2.400 zł

 

VII. W dziale PIŁKA SIATKOWA

14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Piłka siatkowa – plażowa” - 1.500 zł

15. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Piłka siatkowa” - 2.000 zł

16. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Siatkówka plażowa w Psarach” - 1.200 zł

 

VIII. W dziale SKAT

17. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Skat sportowy” - 1.000 zł

 

IX. W dziale AEROBIK

18. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Fitness w Kamieńskich Młynach” - 1.000 zł

19. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Zajęcia aerobiku” - 1.000 zł

 

X. W dziale BADMINTON

20. Uczniowski Klub Sportowy Woźniki „Badminton” - 2.000 zł

 

XI. W dziale KARATE

Nie wpłynęły żadne wnioski


21. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Narty 2016” - wniosek odrzucony ze względów formalnych

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2015 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 468
29 grudnia 2015 14:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202182015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2015 14:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany