ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku

Zarządzenie Nr KR.120.211.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.177.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.177.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Festyn w Psarach” - 1.750 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Ostatki w karnawale w Psarach” - 1.750 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Ostatki” - 1.750 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Festyn strażacki” - 1.750 zł

5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Festyn w środku lata” - 1.750 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Ostatki – tradycja i kultura ludowa” - 1.750 zł

7. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Festyn odpustowy w Kamieńskich Młynach” - 1.450 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Festyn” - 1.750 zł

9. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Sobutka” - 1.750 zł

10. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Dożynki” - 1.750 zł

11. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Ostatki” - 1.750 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Festyn strażacki” - 1.750 zł

13. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka „Festyn” - 1.750 zł

14. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Festyn” - 1.750 zł

15. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Zespół BABIE LATO” - 2.000 zł

16. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Koło Gospodyń z Psar” - 2.000 zł

17. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Koło Gospodyń Wiejskich” - 2.000 zł

18. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Działalność zespołu GIRLANDA” - 2.000 zł

19. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Zajęcia taneczne inspirowane i stylizowane ludowością i folklorem” - 700 zł

20. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Sztuka z historią w tle – warsztat oraz plenerowy wypał ceramiki z Lubszy” - 1.600 zł

21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Ocalić od zapomnienia – młodzi twórcy sztuki śląskiej” - 1.500 zł

22. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Remont kaplicy św Stanisława” - 4.000 zł

23. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Wydanie kalendarza historycznego na 2017 rok” - nie przyznano dofinansowania

24. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Ocalić od zapomnienia – spotkania z tradycją, kulturą i sztuką” - nie przyznano dofinansowania

25. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Mieszkańcy gminy Woźniki w Muzeum Kopalni Guido” - nie przyznano dofinansowania

 


§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 410
18 grudnia 2015 14:31 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202112015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 11:43 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202112015.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 11:43 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany