ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2016 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.210.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.176.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.176.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Wyjazd do Kravare” - 1.000 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Wyjazd na kravarski odpust” - 1.000 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka „Wycieczka do Kravare” - 1.000 zł

4. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Liskovej” - 1.000 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy Woźniki „Nawiązanie współpracy z m Kravare” - 1.000 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Wyjazd na wystawę bożnonarodzeniową do Kravare” - nie przyznano dofinansowania

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 407
18 grudnia 2015 10:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202102015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 10:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany