ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku

Zarządzenie Nr KR.120.208.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 16 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.175.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.175.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Wycieczka koła seniorów” - 800 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Wycieczka dla emerytów” - 800 zł

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Seniorzy zwiedzają Polskę” - 800 zł

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Promowanie kultury śląskiej – śpiewomy po śląsku” - 300 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Spotkanie emerytów” - 300 zł

6. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Turniej Oldbojów” - 2.000 zł

7. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Dzień seniora” - nie przyznano dofinansowania

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 403
16 grudnia 2015 15:42 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202082015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 15:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany