ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2016 roku

Zarządzenie Nr KR.120.206.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 16 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.182.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie promocji i organizacji wolonatriatu ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.183.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Założenie strony internetowej” - 500 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Strona internetowa” - 500 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Założenie strony internetowej” - 500 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary „Założenie strony internetowej” - 500 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka „Strona internetowa” - 500 zł

6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Dajmy się poznać przez stronę internetową” - 500 zł

7. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Założenie strony internetowej” - 500 zł

8. Uczniowski Klub Sportowy Woźniki „Strona internetowa” - 500 zł

9. Miejski Ludowy klub Sportowy Woźniki „Założenie strony internetowej w celu udostępniania informacji o działalności klubu” - 500 zł

10. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Strona internetowa” - 500 zł

11. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Ubogacenie otoczenia terenu przy OSP Psary” - 1.000 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Odnowienie elewacji przy sąsiedniej posesji” - 500 zł

13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Zakup stołów i ławek do posiadanego namiotu” - 1.500 zł

14. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Szkolenie merytoryczne dla organizacji pozarządowych gminy Woźniki” - 500 zł

15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Dzieci i tradycja andrzejkowa” - 300 zł

16. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Legenda św Mikołaja” - 700 zł

17. Miejski Ludowy klub Sportowy Woźniki „poprawa sprawności fizycznej mieszkańców gminy Woźniki przez udział w II Biegu Ulicznym 5/10 km” - 2.000 zł

18. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „BIEG PAPIESKI na trasie Miotek – Dyrdy” - 1.000 zł

19. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Obchody 85-lecia powstania klubu” - 1.500 zł

20. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Bliżej sztuki” - 1.000 zł

21. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Ścianka wspinaczkowa w Psarach” - nie przyznano dofinansowania

22. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Odbudowa zabytkowej sikawki firmy MIARCZYŃSKI” - nie przyznano dofinansowania

23. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie „Zakup sztandaru” - nie przyznano dofinansowania

24. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Odnowienie sztandaru OSP” - nie przyznano dofinansowania

25. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Zakup oprogramowania office” - nie przyznano dofinansowania

26. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Zakup drukarki” - nie przyznano dofinansowania

27. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Festyn – Świętujemy rocznicę założenia stowarzyszenia” - nie przyznano dofinansowania

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 316
16 grudnia 2015 11:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202062015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 11:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany