ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.204.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 15 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.183.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.183.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji lato i akcji zima” - 1.000 zł

2. Parafia św Franciszka Kalety „Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży narażonych na uzależnienia i patologie społeczne” - 2.000 zł

3. Parafia św Katarzyny Woźniki „Wakacje z Bogiem” - 4.000 zł

4. Parafia św Katarzyny Woźniki „Ferie z Bogiem” - 5.000 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Zajęcia wakacyjne w strażnicy OSP Psary” - 1.000 zł

6. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Rozwój sprawności fizycznej i umiejętności piłkarskich w ramach udziału w obozie sportowym” - 1.000 zł

7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Wolontariat studencki KLANZA – ZIELONE WAKACJE” - 1.000 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Wycieczka dzieci w ramach zajęć wakacyjnych” - nie przyznano dofinansowania

9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Poznajemy Jurę Krakowsko – Częstochowską ŚLADEM ORLICH GNIAZD” - nie przyznano dofinansowania

10. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Wyjazd na narty dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Woźniki” - nie przyznano dofinansowania

11. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Zima i lato 2016 – bezpieczny i aktywny wypoczynek” - nie przyznano dofinansowania

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 469
15 grudnia 2015 14:22 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202042015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2015 14:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany