ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.203.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 15 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.174.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.174.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Lekcja muzealna” - 500 zł

2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Nauka pływania” - 500 zł

3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „ZRÓB TO SAM I ZAGRAJ NAM warsztaty muzyczno – techniczne dla dzieci i młodzieży” - 2.500 zł

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sosnica „Wychowanie i edukacja dla dzieci NIE TYLKO KRESKÓWKI” - 1.000 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Oceanarium – zwiedzanie i nauka” - 500 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Organizacja dnia otwartej strażnicy” - wniosek odrzucony ze względów formalnych

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 343
15 grudnia 2015 14:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202032015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2015 14:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany