ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.201.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 15 grudnia 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 98/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 oraz zarządzenia nr KR.120.180.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.180.2015 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Urozmaicenie szaty roślinnej przy remizie OSP” - 500 zł

2. Stowarzyszenie miłośników Ziemi Lubszeckiej „Wzbogacenie ogrodu botanicznego im J Lompy” - 500 zł

3. Regionalny Związek Pszczelarzy Częstochowa „Urozmaicenie szaty roślinnej gminy” - 500 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Urozmaicenie szaty roślinnej przy OSP w Kamieńskich Młynach” - 500 zł

5. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Przywracanie rodzimych zasobów  ryb słodkowodnych” - 400 zł

6. Regionalny Związek Pszczelarzy Częstochowa „Odtwarzanie zasobów pszczoły rodzimej” - 2.000 zł

7. Koło Łowieckie Nr 9 KNIEJA Katowice „Odnowienie populacji bażanta” - 2.900 zł

8. Koło Łowieckie Nr 9 KNIEJA Katowice „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa” - 1.000 zł

9. Regionalny Związek Pszczelarzy Częstochowa „Warsztaty pszczelarskie” - 1.000 zł

10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Konkurs plastyczny PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI ZALEŻY OD NAS” - 700 zł

11. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Ćwiczenia na obszarach leśnych gminy Woźniki” - wniosek odrzucony ze względów formalnych

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 266
15 grudnia 2015 14:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202012015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2015 14:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany