ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.15.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 26 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 450/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 oraz zarządzenia nr KR.120.156.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.156.2014 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

A. Piłka nożna

1. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Piłka nożna w Kamieńskich Młynach” - 56.000 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary „Piłka nożna” - 8.000 zł

3. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Piłka nożna” - 40.000 zł

4. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji poprzez uprawianie piłki nożnej” - 88.000 zł

5. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Turniej Mikołajkowy” - 2.000 zł

 

B. Wędkarstwo

1. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Upowszechnianie wędkarstwa” - 3.000 zł

2. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Dzień dziecka” - 1.000 zł

 

C. Sporty gołębiarskie

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Sporty gołębiarskie” - 2.000 zł

2. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Upowszechnianie sportów gołębiarskich w Psarach” - 2.500 zł

3. Miejski lub Sportowy Woźniki „Rozpowszechnianie sportów gołębiarskich” - 2.500 zł

 

D. Piłka siatkowa

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Piłka siatkowa – plażowa” - 1.500 zł

2. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki „Piłka siatkowa” - 2.000 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Turniej siatkówki plażowej w Gminie Woźniki” - 2.000 zł

 

E. Narciarstwo

1. Uczniowski Klub Sportowy Woźniki „Narciarstwo klasyczne zjazdowe” - 2.800 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Narty 2015” - 900 zł

3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Wyjazd na narty dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Woźniki” - 800 zł

 

F. Aerobik

1. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Fitness w Kamieńskich Młynach” - 500 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Zajęcia aerobiku” - 700 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Zajęcia aerobiku” - 800 zł

 

G. Sporty pożarnicze

1. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Udział w zawodach sikawek konnych i ręcznych” - 1.100 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Przygotowanie drużyny do sportów pożarniczych” na kwotę 1.300 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Spartakiada młodzieżowych drużyn pożarniczych” - 1.100 zł

 

H. Tenis stołowy

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Tenis stołowy i piłkarzyki” - 2.500 zł

 

I. Strzelectwo

1.  Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Strzelectwo” - 2.500 zł

 

J. Skat

1. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Skat sportowy” - 500 zł

 

K. Nording – walking

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Nording-walking jako forma zajęć i promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego” - 400 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Nording-walking w Psarach” - 400 zł

3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Aktywni w każdym wieku – zajęcia nording walking” - 200 zł

 

L. Kolarstwo

1. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Rajd rowerowy” - nie przyznano dofinansowania


 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2015 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 386
26 stycznia 2015 11:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120152015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2015 11:55 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany