ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2015 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.13.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 19 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 450/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 oraz zarządzenia nr KR.120.160.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2015 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.160.2014 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:


1. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Liskovej” - 2.800 zł


2. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Wyjazd do Kravare” - 700 zł


3. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Umożliwienie integracji oraz kontaktów dzieci i młodzieży Gminy Woźniki z innymi środowiskami w trakcie wyjazdu na zawody sportowe” - 1.500 zł§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2015 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 605
20 stycznia 2015 08:38 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120132015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2015 08:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany