ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i społecznej w 2015 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.12.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 19 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i społecznej w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 450/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 oraz zarządzenia nr KR.120.154.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i społecznej w 2015 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.154.2014 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

1. Kędzierzyńsko – Kozielskie Towarzystwo Historyczne „Badania archiwalne i wydanie publikacji z dziejów gminy Woźniki” - 1.100 zł


2. Kędzierzyńsko – Kozielskie Towarzystwo Historyczne „Wydanie publikacji o Mariannie Kochcickiej, Pani na Woźnikach” - 1.100 zł


3. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Wydanie książki o dziejach Lubszy” - 1.100 zł


4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Ognisko patriotyczne” - 200 zł


5. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Historyczne zawody strażackie” - 200 zł


6. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Warsztaty historyczne w OSP Psary” - 1.000 zł


7. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Wsparcie i promocja muzeum regionalnego im J Lompy w Lubszy w związku z obchodami 152 rocznicy śmierci Józefa Lompy” - 300 zł


§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2015 15:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 468
19 stycznia 2015 15:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120122015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2015 15:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany