ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2015 roku.

Zarządzenie Nr KR.120.11.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 19 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 450/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 oraz zarządzenia nr KR.120.162.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności na rok 2015, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.162.2014 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Pokazy ratownictwa medycznego” - 1.000 zł


2. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Pokazy sprzętu ratowniczego” - 1.000 zł


3. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Pokaz pomocy przedmedycznej” - 1.000 zł


4. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka „Pokaz ratownictwa” - 1.000 zł


5. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Ćwiczenia na budynku administracji publicznej” - 4.500 zł


6. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Grupa wysokościowa w OSP Psary” - 2.500 zł


7. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Wycieczka do CSPSP Częstochowa” - 600 zł


8. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Wycieczka MDP do muzeum pożarnictwa i jednostki ratowniczo – gaśniczej” - 600 zł


9. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Wakacyjne zajęcia na strażnicy OSP Psary” - 600 zł


10. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Restauracja zabytkowej motopompy M300 typu SCAMELL” - 200 zł


11. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Cykl spotkań o tematyce prozdrowotnej” - wniosek odrzucony ze względów formalnych


§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2015 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 477
19 stycznia 2015 11:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120112015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2015 11:08 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2015 11:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany