ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 18/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 22 lutego 2010 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ogłoszony zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

- w dziedzinie piłki nożnej:

            - Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica                     67.000,-

            - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki                                     49.000,-

            - Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny                   39.000,-

- w dziedzinie wędkarstwa:

            - Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa                           6.000,-

- w dziedzinie loty gołębi pocztowych:

            - Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica                       1.800,-

            - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki                                       1.650,-

            - Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica                                             1.550,-

- w dziedzinie narciarstwo biegowe:

      - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki                                       3.500,-

- w dziedzinie tenis stołowy:

      - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieński Młyny              3.000,-

- w dziedzinie strzelectwo:

      - Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica                                               2.000,-

- w dziedzinie szachy:

      - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki                                         1.500,-

- w dziedzinie piłka siatkowa:

      - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki                                         1.500,-

- w dziedzinie teniec

- nie złożono ofert

- w dziedzinie modelarstwo:

      - Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki                                         1.000,-

- w dziedzinie skat:

            - Ochotnicza Straż Pożarna Psary                                                         500,-

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2010 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 702
01 marca 2010 11:07 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany