Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Aktualności zobacz archiwum »

Konsultacje społeczne mające na celu poznanie społecznych oczekiwań co do przyszłości gminy Woźniki, wyznaczenia kierunków jej rowoju i rozpoznania potrzeb mieszkańców m.in. w obszarach terenów zieleni, zagospodarowania nowej strefy przemysłowo – ekonomicznej i jej styku z terenami mieszkalnymi, terenów po byłym PGR w Woźnikach - ANKIETA

Szanowni Państwo!

 

Gmina Woźniki jest w trakcie opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie trwają konsultacje społeczne mające na celu poznanie społecznych oczekiwań co do przyszłości gminy Woźniki, wyznaczenia kierunków jej rowoju i rozpoznania potrzeb mieszkańców m.in. w obszarach terenów zieleni, zagospodarowania nowej strefy przemysłowo – ekonomicznej i jej styku z terenami mieszkalnymi, terenów po byłym PGR w Woźnikach.

W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi są dla nas bardzo ważne. Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi są anonimowe i objęte tajemnicą, a wyniki zostaną poddane jedynie analizie statystycznej. Bardzo prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi. Wyniki badań będą zaprezentowane w trakcie publicznej debaty oraz na stronach internetowych gminy.


 W celu zapewnienia lepszej diagnozy sytuacji i pełniejszej analizy potrzeb, zapraszamy Państwa do dyskusji, licząc na opinie, stanowiska i propozycje z Państwa strony.


Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety do dnia 30.09.2019 r. na formularzu dostępnym na stronie  http://www.wozniki.pl/pl/konsultacje-przestrzenne.html  i przesłanie na adres inwestycje@wozniki.pl

lub wypełnienie ręczne i pozostawienie w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Woźnikach, Rynek 11, pokój 15.Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2019 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 104
22 sierpnia 2019 11:17 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie zdjęcia [20.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2019 11:16 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2019 11:16 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [ankieta_wozniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl