Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Aktualności zobacz archiwum »

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOŹNIKACH

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że na mocy podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu, w oparciu o  ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej, która weszła w życie 1 stycznia 2019r. - od stycznia w tutejszym Urzędzie można skorzystać z nieodpłatnych usług radców prawnych (zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu) i przez adwokatów (zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie) oraz ze świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Woźniki udzielana jest w każdy poniedziałek i piątek  od godz. 8.30 do 12.30.

 

 

Nowe usługi świadczone na rzecz obywateli rozwijają dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy). Do oświadczenie nie trzeba dołączyć żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.

 

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3  ustawy) polega na:

 

  • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

  • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

  • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt  pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

  • w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

     

     

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3 ustawy) polega na:

 

udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 6 ustawy).

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2018 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 302
13 maja 2019 13:59 Daria Nowaczyk - Biegisz - Usunięcie załącznika [harmonogram_odpracowania_dni_ustawowo_wolnych_od_pracy.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:56 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:55 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [kartainfomediacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl