SEKRETARZ (SE)

1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1.1. doskonalenie metod zarządzania Urzędem,
1.2. podejmowanie w stosunku do pracowników Urzędu czynności z zakresu prawa pracy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
1.3. koordynacja i nadzór nad wdrażaniem systemów zarządzania,
1.4. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Gminy oraz jego uaktualnień,
1.5 przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
1.6. prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac,
1.7. prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych,
1.8. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
1.9. nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady,
1.10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
1.11. prowadzenie spraw związanych z organizacją prac interwencyjnych, publicznych i stażami,
1.12. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu.


(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2019 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 322
06 lutego 2019 12:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::