Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Rejestr zmian

16 listopada 2018 14:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2019-2025: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_objasnienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2019-2025: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2019-2025: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr__1_wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2019-2025: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201712018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_objasnienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr__1_wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Zarządzenia Burmistrza 2018: ZARZĄDZENIE Nr KR.120.171.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13 listopada 2018...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201712018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: UCHWAŁA Nr 387/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada...: Dodanie załącznika [387xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: UCHWAŁA Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada...: Dodanie załącznika [386xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: UCHWAŁA Nr 385/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada...: Dodanie załącznika [385xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: UCHWAŁA Nr 384/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada...: Dodanie załącznika [384xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2019: Dodanie załącznika [387xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK: Dodanie załącznika [386xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) CENA SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO: CENA SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA 2019 ROK: Dodanie załącznika [385xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) OPŁATA TARGOWA: OPŁATA TARGOWA POBIERANA NA TERENIE GMINY WOŹNIKI W 2019 ROKU: Dodanie załącznika [384xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) OPŁATA TARGOWA: OPŁATA TARGOWA POBIERANA NA TERENIE GMINY WOŹNIKI W 2019 ROKU: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Nabycie: UCHWAŁA Nr 383/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.11.2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_383xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Nabycie: UCHWAŁA Nr 383/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.11.2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Nabycie: UCHWAŁA Nr 382/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.11.2018...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_382xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Nabycie: UCHWAŁA Nr 382/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.11.2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Uchwały Rady
kadencja 2014-2018:
UCHWAŁA Nr 387/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada...
: Dodanie załącznika [387xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Uchwały Rady
kadencja 2014-2018:
UCHWAŁA Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada...
: Dodanie załącznika [386xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Uchwały Rady
kadencja 2014-2018:
UCHWAŁA Nr 385/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada...
: Dodanie załącznika [385xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Uchwały Rady
kadencja 2014-2018:
UCHWAŁA Nr 384/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada...
: Dodanie załącznika [384xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Uchwały Rady
kadencja 2014-2018:
UCHWAŁA Nr 383/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.11.2018...
: Dodanie załącznika [uchwala_nr_383xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:17 (Daria Nowaczyk - Biegisz) Uchwały Rady
kadencja 2014-2018:
UCHWAŁA Nr 382/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.11.2018...
: Dodanie załącznika [uchwala_nr_382xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 10:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Jednodniówka Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich" - Ochotniczy...: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_14112018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 10:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) ROK 2018: ,,Opracowanie dwóch tras wycieczkowych wzdłuż dawnej polsko - niemieckiej...: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_z_dnia_14112018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)