Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Oświadczenia majątkowe / 2018

Michał Aloszko

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1.18 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.09 MB]

Beata Bacior

Oświadczenie majątkowe z dnia 14.12.2018 [pdf, 1.03 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1014.48 KB]

Beata Buchenfeld

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 966.44 KB]
Oświadczenia majątkowe za 2018 - KOREKTA [pdf, 935.98 KB]

Robert Bęczkowski

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1.02 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 968.39 KB]

Piotr Ciba

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1.02 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 790.55 KB]

Zofia Cichowska

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.22 MB]

Alojzy Cichowski

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.23 MB]

Dorota Cieluch

Oświadczenie majątkowe z dnia 28.12.2018 r. [pdf, 1.45 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.47 MB]

Stefan Długaj

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.01 MB]

Jadwiga Fabiańczyk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.37 MB]

Łucjan Garus

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1014.75 KB]
Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 943.14 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 968.71 KB]

Ewelina Gawlik

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 742.57 KB]

Maria Golasz

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1 MB]
Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1009.09 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 907.74 KB]

Henryk Gorol

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 854.33 KB]

Krystyna Gorol

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.04 MB]
Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1016.21 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 940.21 KB]

Iwona Grotecka

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok . [pdf, 1.15 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2018 rok [pdf, 147.34 KB]

Aldona Hryciuk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.04 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2018 rok [pdf, 165 KB]

Zdzisław Hryciuk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.05 MB]

Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 742.18 KB]

Jarosław Kacorzyk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 928.71 KB]

Ewa Kita

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 904.71 KB]

Szymon Klabis

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 904.78 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 898.13 KB]

Andrzej Kopyciok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.08 MB]

Alina Kot

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 974.94 KB]

Franciszek Kowalski

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.05 MB]

Jacek Krzywoń

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.03 MB]

Czesław Kucharczyk

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.01 MB]

Mariola Kuliś

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.24 MB]

Weronika Majchrzyk

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.03 MB]
Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1021.82 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1004.64 KB]

Izabela Majchrzyk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.29 MB]

Aneta Meisner

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 992.5 KB]

Anna Michalska

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 742.62 KB]
Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 677.26 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 721.95 KB]

Marian Mierzwa

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 689.55 KB]

Grzegorz Mośny

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.04 MB]

Dorota Musik

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.21 MB]

Katarzyna Nokielska

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok . [pdf, 1.24 MB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2018 rok [pdf, 206.74 KB]

Józef Nowak

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1.13 MB]

Tomasz Nowicki

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 880.97 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 821.72 KB]

Adam Ordon

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 987.38 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 955.47 KB]

Anna Ozga

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.01 MB]

Anna Pająk

Oświadczenie majątkowe z dnia 31.12.2018 r. [pdf, 1004.18 KB]

Renata Piełot

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1022.57 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1006.96 KB]

Bartłomiej Pliczko

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1.11 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.01 MB]

Mariusz Pogoda

Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 843.66 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 866.26 KB]

Klaudia Sosnowska

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 802.71 KB]

Michał Sowiński

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.17 MB]

Andrzej Staron

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 989.69 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 16.09.2018 r. [pdf, 1.09 MB]
Oświadczenie majątkowe 2018 - rozpoczęcie kadencji [pdf, 1 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 943.65 KB]

Jan Telenga

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 1.01 MB]

Małgorzata Urbanik

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.11 MB]

Bożena Wojsyk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 979.54 KB]

Stanisław Wojsyk

Oświadczenie majątkowe 2018 - koniec kadencji [pdf, 998.06 KB]

Wojciech Zawadzki

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 952.41 KB]
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2018 rok [pdf, 152.06 KB]

Bożena Zok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.13 MB]