Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Osoby

Michał Golaś

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec kadencji [pdf, 817.76 KB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radny (Kadencja 2002 - 2006)
Rada Miejska
Radny;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa;
Członek Komisji Statutowej;
Członek Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska
(2010 - 2014)
KOMISJA DORAŹNA DO ROZPATRZENIA SKARG NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W WOŹNIKACH
Członek komisji (2010 - 2014)
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji (2010 - 2014)
KOMISJA STATUTOWA
Członek komisji (2010 - 2014)
KOMISJA ds. GOSPODARKI KOMUNALNEJ i DROGOWNICTWA
Przewodniczący Komisji (2010 - 2014)
KOMISJA ds. ROLNYCH i OCHRONY ŚRODOWISKA
Członek komisji (2010 - 2014)
Rada Społeczna przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach (2010 - 2014)