Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Osoby

Roman Trzepizur

Funkcje:

Rada Miejska
(Radny
Członek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
- wygaśnięcie mandatu
- Uchwała Nr 407/XXXIII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2014 r.w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego) (2010 - 2014)
Rada Miejska
Radny; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Budżetowej; Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu; Członek Komisji Inwentaryzacyjnej (Kadencja 2006 - 2010)
KOMISJA BUDŻETOWA
Członek (2006 - 2010)
KOMISJA DS. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Członek (2006 - 2010)
KOMISJA INWENTARYZACYJNA
Członek (2006 - 2010)
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji (2006 - 2010)
KOMISJA d/s PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Radny Rady Miejskiej w Woźnikach (2010 - 2014)