Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Osoby

Krzysztof Cieluch

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec kadencji [pdf, 837.84 KB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radny;
Członek Komisji Rewizyjnej;
Członek Komisji Statutowej
(2010 - 2014)
Rada Miejska
Radny; Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej; z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej Ładu i Porządku; Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Statutowej (Kadencja 2006 - 2010)
GMINNA KOMISJA d/s PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Wiceprzewodniczący Komisji (2018 - 2023)
KOMISJA DORAŹNA DO ROZPATRZENIA SKARG NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W WOŹNIKACH
Członek komisji (2010 - 2014)
KOMISJA DS. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ŁADU I PORZĄDKU
z-ca Przewodniczącego (2006 - 2010)
KOMISJA INWENTARYZACYJNA
Przewodniczący Komisji (2006 - 2010)
KOMISJA REWIZYJNA
Członek (2006 - 2010)
KOMISJA REWIZYJNA
Członek komisji (2010 - 2014)
KOMISJA STATUTOWA
Członek (2006 - 2010)
KOMISJA STATUTOWA
Członek komisji (2010 - 2014)
KOMISJA d/s PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Radny Rady Miejskiej w Woźnikach (2010 - 2014)
KOMISJA d/s PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
emerytowany policjant (2014 - 2018)
Rada Społeczna przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach (2010 - 2014)