Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Osoby

Eleonora Lipińska

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec kadencji [pdf, 1013.25 KB]

Funkcje:

Rada Miejska
Radna;
Członek Komisji Budżetowej;
Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku;
Członek Komisji Statutowej
Członek Komisji ds. Zdrowia (2010 - 2014)
KOMISJA BUDŻETOWA
z-ca Przewodniczącej (2010 - 2014)
KOMISJA STATUTOWA
Członek komisji (2010 - 2014)
KOMISJA ds. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ŁADU i PORZĄDKU
Członek komisji (2010 - 2014)
KOMISJA ds. ZDROWIA
Członek komisji (2010 - 2014)
Rada Społeczna przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach (2010 - 2014)