Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Osoby

Paweł Skop

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe 2010 - początek kadencji [pdf, 1.06 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok [pdf, 1.41 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok [pdf, 2.57 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok [pdf, 2.59 MB]

Funkcje:

Rada Miejska
(Wiceprzewodniczący Rady
Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia
Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji Budżetowej
Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku
- wygaśnięcie mandatu
- Uchwała Nr 429/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego) (2010 - 2014)
KOMISJA DORAŹNA DO ROZPATRZENIA SKARG NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W WOŹNIKACH
Przewodniczący Komisji (2010 - 2014)
Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
Członek, Przedstawiciel Rady Społecznej G ZOZ Woźniki (2010 - 2014)
Rada Społeczna przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
Przedstawiciel Rady Miejskiej w Woźnikach (2010 - 2014)