Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Woźniki
https://www.bip.wozniki.pl

Burmistrz

Stanowiska

Roman Trzepizur

Radny Rady Miejskiej w Woźnikach

Agata Szewczyk- Pliczko

Pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Renata Gaida

Pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Jolanta Ordon

Dyrektor Gimnazjum w Woźnikach

Jolanta Oleksik

Pracownik MGOPS w Woźnikach

Lucyna Dyrdzik

Pracownik MGOK w Woźnikach

Krzysztof Cieluch

Radny Rady Miejskiej w Woźnikach

Zdzisław Hryciuk

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Julia Piecuch - Smoleń

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu