Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE NR 157/2011 BURMISTRZA Woźnik z dnia 30.12.2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 157/2011

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 30.12.2011 roku

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach na rok 2012

 

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


 

§1

 

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie dochodów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

1. Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie wydatków na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego zarządzenia:

 

a) plan zadań inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

 

b) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego zarządzenia.

 

§4

 

Zatwierdzić projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§5

 

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu w zakresie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2012 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1235
17 stycznia 2012 10:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu.
17 stycznia 2012 10:04 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu.
17 stycznia 2012 10:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2b.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany