Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE NR 151/2011 BURMISTRZA Woźnik z dnia 29.12.2011 roku W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011r..

ZARZĄDZENIE NR 151/2011

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 29.12.2011 roku

 

W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011r..

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2011 w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616) , zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.1. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 129/XII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2011 rok, dokonać zmian wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

2. W związku z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr 150/2011 z dnia 29.12.201 Ir w sprawie zmian w budżetu Gminy Woźniki na 2011 rok, dokonać zmian wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do mniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1259
13 stycznia 2012 09:34 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_151.pdf] do dokumentu.
13 stycznia 2012 09:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu.
13 stycznia 2012 09:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany