Zarządzenia Burmistrza 2012

ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 159/2012

 

Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim.

 

Polecam.;

 

I. Przeprowadzić inwentaryzację niżej wymienionych składników majątkowych według stanu na 31.12.2012 r. i tak;

- środków pieniężnych w kasie,

- druków ścisłego zarachowania,

- akcji.

 

W terminie do 03 stycznia 2013 r. przedłożyć w księgowości tutejszego urzędu.

 

II. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

1. Barczyk Krystyna   - przewodniczący komisji

2. Szewczyk Renata   - członek komisji

3. Klyta Aneta - członek komisji

 

 

Prace inwentaryzacyjne należy kontynuować przy współudziale osób odpowiedzialnych materialnie za stan składników majątkowych kasy.

 

Odpowiedzialny za terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych jest przewodniczący komisji.

 

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisu powierzam skarbnikowi Gminy.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2013 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1207
08 stycznia 2013 10:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_159.pdf] do dokumentu.
08 stycznia 2013 10:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany